- ABOUT -

Organisatie

Praktische info
Stichting The Writer’s Guide (to the Galaxy)
Gouvernestraat 87B
3014 PK Rotterdam
RSIN: 858715776

Statutaire doelstellingen
– Het aanbieden van kwalitatief schrijf- en literatuuronderwijs aan een breed en divers publiek.
– Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een meer inclusieve literatuur door schrijvers die lange tijd niet gehoord zijn hun stem te laten vinden.

Hoofdlijnen beleidsplan
The Writer’s Guide (to the Galaxy) is een literair cursuscentrum dat sinds 2014 schrijfactiviteiten organiseert voor jonge schrijvers en dan vooral voor schrijvers die lange tijd uit de literaire canon zijn geweerd: vrouwen, people of color en mensen uit de lhbtq-gemeenschap. The Writer’s Guide (to the Galaxy) heeft als doel de afstand tussen literaire instituten en jonge schrijvers in de periferie te verkleinen. Hiermee leveren wij een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van een gezonde Rotterdamse lettereninfrastructuur en uiteindelijk aan een meer inclusieve landelijke literatuur.

Om die afstand te verkleinen organiseren wij gemiddeld 66 activiteiten per jaar, verdeeld over drie mijlpalen: Kennismaking, Talentontwikkeling en Professionalisering. De activiteiten zijn er enerzijds op gericht de drempel weg te nemen voor de groep die literatuur als moeilijk ervaart en anderzijds de weg naar professionaliteit makkelijker te maken voor beginnende schrijvers.

Raad van Toezicht
Voorzitter: Eeva Liukku
Penningmeester: Nina Draaijers
Raadslid: Shantie Singh

Beloningsbeleid
De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder, vaste medewerkers en docenten werken op freelancebasis.

Jaarverslag en jaarrekening
Het jaarverslag en de jaarrekening over 2022 vind je hier.
Het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 vind je hier.