- ABOUT -

The Writer’s Guide (to the Galaxy) is een cursuscentrum voor written (en soms ook een beetje spoken) word. Ook is het een ontmoetingsplek voor jonge schrijvers, boekennerds en intersectionele feministen.

De activiteiten van The Writer’s Guide (to the Galaxy) worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting LIRA, Stichting Volkskracht en Van der Mandele Stichting.