30/06/2022

20:00-22:00

Performance Night Me, Myself and I

Hosted by Tomáš de Paauw

09/07/2022

07:00-13:00

The Morning Shift

Een ochtend lang schrijven aan je eigen werk

13/07/2022

20:00-22:00

Live Onstage

Eindpresentatie van onze schrijvers